Schody drewniane na konstrukcji metalowej wraz z balustradą z profila 20-20. Piękne dębowe, olejowane stopnie🤗. Konstrukcja wypalana laserem a następnie składana w jedną całość na warsztacie.